Дома из клееного бруса 10 на 10

           

Дом из клееного бруса 9х10

♦ Площадь 86 м2
♦ Размер 9х10
♦ Комнат 3

           proekt-97

Дом из клееного бруса 10х13                                       Дом из клееного бруса 10х14

♦ Площадь 96 м2                                                                       ♦ Площадь 97 м2
♦ Размер 10х13                                                                          ♦ Размер 10х14
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 3

          

Дом из клееного бруса 13х15                                        Дом из клееного бруса 11х12

♦ Площадь 98 м2                                                                       ♦ Площадь 99 м2
♦ Размер 13х15                                                                          ♦ Размер 11х12
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 4

          

Дом из клееного бруса 9х15                                           Дом из клееного бруса 10х12

♦ Площадь 101 м2                                                                     ♦ Площадь 109 м2
♦ Размер 9х15                                                                            ♦ Размер 10х12
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 3

 

Дом из клееного бруса 11х14

♦ Площадь 116 м2
♦ Размер 11х14
♦ Комнат 3

           

Дом из клееного бруса 10х11

♦ Площадь 120 м2
♦ Размер 10х11
♦ Комнат 3

           

Дом из клееного бруса 10х18

♦ Площадь 129 м2
♦ Размер 10х18
♦ Комнат 5

           proekt-143

Дом из клееного бруса 11х12                                          Дом из клееного бруса 10х13

♦ Площадь 140 м2                                                                     ♦ Площадь 143 м2
♦ Размер 11х12                                                                          ♦ Размер 10х13
♦ Комнат 4                                                                                  ♦ Комнат 4

Дом из клееного бруса 9х10

♦ Площадь 145 м2
♦ Размер 9х10
♦ Комнат 5

 
          

Дом из клееного бруса 10х11                                         Дом из клееного бруса 10х13

♦ Площадь 148 м2                                                                     ♦ Площадь 150 м2
♦ Размер 10х11                                                                          ♦ Размер 10х13
♦ Комнат 4                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из клееного бруса 9х13                                            Дом из клееного бруса 10х11

♦ Площадь 151 м2                                                                     ♦ Площадь 156 м2
♦ Размер 9х13                                                                            ♦ Размер 10х11
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 5

           

Дом из клееного бруса 12х15 

♦ Площадь 159 м2
♦ Размер 12х15
♦ Комнат 3