Дома из бруса 6 на 6

proekt-41-v           proekt-43

Дом из бруса 6х9                                                         Дом из бруса 7х7

♦ Площадь 41м2                                                                        ♦ Площадь 43м2 
♦ Комнат 2                                                                                  ♦ Комнат 2

           Proekt-46

Дом из бруса 6х7                                                         Дом из бруса 6х10

♦ Площадь 44м2                                                                        ♦ Площадь 46м2
♦ Комнат 2                                                                                  ♦ Комнат 2

          

Дом из бруса 7х8                                                         Дом из бруса 7х8

♦ Площадь 47м2                                                                        ♦ Площадь 48м2
♦ Комнат 2                                                                                  ♦ Комнат 2

          

Дом из бруса 6х11                                                       Дом из бруса 7х11

♦ Площадь 50м2                                                                        ♦ Площадь 51м2
♦ Комнат 2                                                                                  ♦ Комнат 2

           proekt-69

Дом из бруса 8х9                                                         Дом из бруса 11х13

♦ Площадь 55м2                                                                        ♦ Площадь 69м2
♦ Комнат 2                                                                                  ♦ Комнат 2

          

Дом из бруса 8х11                                                       Дом из бруса 8х10

♦ Площадь 78м2                                                                        ♦ Площадь 83м2
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 3

           proekt-95

Дом из бруса 9х10                                                       Дом из бруса 8х14

♦ Площадь 86м2                                                                        ♦ Площадь 95м2
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 3

           proekt-97

Дом из бруса 10х13                                                     Дом из бруса 10х14

♦ Площадь 96м2                                                                        ♦ Площадь 97м2
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 3

          

Дом из бруса 10х15                                                     Дом из бруса 11х12

♦ Площадь 98м2                                                                        ♦ Площадь 99м2
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 4

          

Дом из бруса 9х15                                                       Дом из бруса 10х12

♦ Площадь 101м2                                                                      ♦ Площадь 109м2
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 3

          

Дом из бруса 10х12                                                     Дом из бруса 11х14

♦ Площадь 101м2                                                                      ♦ Площадь 116м2
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 3

          

Дом из бруса 8х9                                                         Дом из бруса 9х16

♦ Площадь 117м2                                                                      ♦ Площадь 118м2
♦ Комнат 4                                                                                  ♦ Комнат 3

          

Дом из бруса 10х11                                                     Дом из бруса 12х12

♦ Площадь 120м2                                                                      ♦ Площадь 124м2
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 4

          

Дом из бруса 10х18                                                     Дом из бруса 12х13

♦ Площадь 129м2                                                                      ♦ Площадь 135м2
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 4

           proekt-143

Дом из бруса 11х12                                                     Дом из бруса 10х13

♦ Площадь 140м2                                                                      ♦ Площадь 143м2
♦ Комнат 4                                                                                  ♦ Комнат 4

          

Дом из бруса 8х13                                                       Дом из бруса 9х10

♦ Площадь 144м2                                                                      ♦ Площадь 145м2
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из бруса 9х9                                                         Дом из бруса 9х10

♦ Площадь 146м2                                                                      ♦ Площадь 147м2
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из бруса 10х11                                                     Дом из бруса 10х13

♦ Площадь 148м2                                                                      ♦ Площадь 150м2
♦ Комнат 4                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из бруса 9х13                                                       Дом из бруса 10х11

♦ Площадь 151м2                                                                      ♦ Площадь 156м2
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из бруса 12х15                                                     Дом из бруса 12х18

♦Площадь 159м2                                                                       ♦ Площадь 166м2
♦ Комнат 3                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из бруса 11х13                                                     Дом из бруса 12х12

♦ Площадь 169м2                                                                      ♦ Площадь 183м2
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из бруса 10х13                                                     Дом из бруса 15х18

♦ Площадь 198м2                                                                      ♦ Площадь 208м2
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 4

          

Дом из бруса 11х14                                                     Дом из бруса 12х13

♦ Площадь 212м2                                                                      ♦ Площадь 213м2
♦ Комнат 7                                                                                  ♦ Комнат 7

          

Дом из бруса 11х20                                                     Дом из бруса 13х14

♦ Площадь 223м2                                                                      ♦ Площадь 226м2
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из бруса 13х13                                                     Дом из бруса 15х19

♦ Площадь 230м2                                                                      ♦ Площадь 231м2
♦ Комнат 6                                                                                  ♦ Комнат 4

          

Дом из бруса 13х17                                                     Дом из бруса 12х13

♦ Площадь 239м2                                                                      ♦ Площадь 240м2
♦ Комнат 4                                                                                  ♦ Комнат 4

          

Дом из бруса 11х18                                                     Дом из бруса 14х15

♦ Площадь 242м2                                                                      ♦ Площадь 249м2
♦ Комнат 5                                                                                  ♦ Комнат 5

          

Дом из бруса 11х16                                                     Дом из бруса 14х18

♦ Площадь 273м2                                                                      ♦ Площадь 286м2
♦ Комнат 7                                                                                  ♦ Комнат 6

          

Дом из бруса 15х18                                                     Дом из бруса 14х18

♦ Площадь 327м2                                                                      ♦ Площадь 249м2
♦ Комнат 6                                                                                  ♦ Комнат 7